MINŐSÉG ÉS TAPASZTALAT A GARANCIA

A CÉG TÖRTÉNETE

A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE

GARANCIA

Eredményesség jelzi munkánkat:

AZ ÁLTALUNK ŐRZÖTT TERÜLETEKEN A BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA NULLÁRA CSÖKKENT!

MIÉRT MI?

MEGBÍZHATÓSÁG

Vagyonvédelmi munkáink során kiemelt hangsúlyt fektetünk az Objektumok védelmére. Éppen ezért a Tétény-Adler Kft. nagy figyelmet fordít a személyre szabott, bűnmegelőzési, korszerű felszerelésekre. Vagyonőreink formaruhás megjelenésükkel, intézkedéskor kellő tekintéllyel tudják képviselni a rábízott feladatokat.

HOGYAN DOLGOZUNK?

KORSZERŰSÉG

A Tétény-Adler Kft. kizárólagos
URH rádió frekvenciával rendelkezik, amelynek nagy előnye, hogy zárt
lánccal működik. Amennyiben a rendkívüli esemény nagysága megköveteli, cégünk szolgálatvezetői azonnal plusz állományt tud biztosítani a helyszínre, mivel folyamatos (24 órás) forgalmazásban állnak az őrzött területekkel.

ELŐNY!

TAPASZTALAT

A Tétény-Adler Kft. nagy előnye, hogy személy és vagyonőrségünk tagjai jól képzettek, amely kibővült a rendvédelmi állomány tagjaival.

Ennek köszönhetően az általunk védett területeken a bűncselekmények száma nullára csökkent.

szolgáltatások

A Tétény-Adler Kft. tudatosan törekszik speciális tevékenység keretében, szolgáltatásai minőségének folyamatos emelésére.

Objektumvédelem

Portaszolgálat

Szállítmánykísérés

Járőrszolgálat

Logisztikai központ

OBJEKTUMVÉDELEM

Az objektumvédelem mindenki számára ismert élőerős vagyonvédelmi tevékenység. Egyszerű védelmi feladatnak tűnik, ugyanakkor nagyon sokrétű, magában foglalja például: az ipartelepek, gyárak, üzemek, irodaházak, építkezések védelmét is. Szinte az egész vagyonvédelmi ágazatban jelen van, ahol élőerős őrzés található.

Igény esetén javaslatot teszünk költségtakarékos, ugyanakkor hatásos védelmi eljárásokra, mint például: személyek, gépjárművek ki- és beléptetésének regisztrálására, csomag- és ruházatátvizsgálásra, rakományok-, szállítmányok ellenőrzésére, recepciós, portai feladatok ellátására, belső és külső járőrözési feladatok ellátására stb.

Cégünk nagy hangsúlyt fektet az objektumok védelmére, elhivatottságunkat tükrözi, hogy bűncselekmény előkészületének (szétvágott kerítés, gyanús személyek, gépjárművek) észlelése esetén, több napon át megerősített őrzést végzünk KÜLÖN DÍJAZÁS NÉLKÜL.

PORTASZOLGÁLAT

A portaszolgálat ellenőrzi a személyek, ügyfelek, látogatók, dolgozók be- és kiléptetésének jogosságát a megbízó által meghatározott módon. A látogató érkezésekor megteszi a szükséges intézkedéseket: látogatandó vezető értesítését, a látogató felkísérését. Vezeti és naprakész állapotban tartja a szolgálati és a megbízó által bevezetett okmányokat.

Megakadályozza az illetéktelen (bódult, ittas, garázda) személy(ek) objektumba történő bejutását. Intézkedik a rendkívüli esemény, elemi kár stb. bekövetkezésekor, azt jelenti az intézkedésre jogosult személy(ek)nek.

Kapcsolatot tart (rádión, telefonon) a többi őrhelyen szolgálatot teljesítő személy- és vagyonőrrel (őrökkel). Figyelemmel kíséri az objektumból távozó dolgozókat, a ki- és beléptető rendszer használatát.

Amennyiben a kapu előtt, vagy annak közvetlen közelében olyan magatartást, cselekményt tapasztal, amely a megbízó területi és tevékenységi sérthetetlenségét veszélyezteti, a kaput becsukja és a további intézkedésre jogosult személyt, személyeket értesíti. A megbízó igény, illetve a rendszer kiépítettség függvényében munkaidő után kezeli a telefonközpontot. Tűz esetén a portaszolgálati helyiségben elhelyezett Tűzriadóterv alapján intézkedik. Kezeli a kulcsok kiadását, levételét (kulcsnyilvántartó vezetését). Regisztrálja a járművek (rendszám, idő stb.) mozgását. Folyamatosan felügyeli a biztonságtechnikai berendezések műszaki állapotát, jelezi azok szervizelését, javítási igényét.

SZÁLLÍTMÁNYKÍSÉRÉS

A Szállítmánykísérés során, megbízóinknak segítünk az útvonalak megtervezésében, biztosítjuk az áru átadását, átvételét, javaslatot teszünk a kísérés módjára és körülményeire. Ezekre a feladatokra olyan munkatársakat alkalmazunk, akik több éves operatív megfigyelő tapasztalattal rendelkeznek, tekintettel arra, hogy ebben az ágazatban kerülni kell a feltűnést, ugyanakkor fel kell ismerni a veszélyhelyzetek valószínűségét.

JÁRŐRSZOLGÁLAT

A járőrszolgálatnak preventív, illetve behatolás esetén sikeres elfogás hatásai vannak. Költségkímélő, ugyanakkor hatásos. Olyan őrzendő objektumoknál alkalmazzuk, amelyek viszonylag közel vannak egymáshoz és így egy-két őr látja el akár 5-10 objektum között preventív módon a járőrszolgálatot. Behatolás esetén a riasztórendszer jelzésére szinte azonnal a helyszínre érnek, így az elkövetőnek esélye sincs a menekülésre.

LOGISZTIKAI KÖZPONTOK VÉDELME

Logisztikai központok őrzésénél többféle lehetőség jöhet szóba. A körbekerített és nagy területen fekvő központok esetében szinte ugyanolyan módon kell ellátnunk a feladatokat, mint például az ipari parkoknál. Egyaránt kell ügyelni, fenntartani a bűnmegelőzési tevékenységet a kerítés mentén és közvetlen közelében, illetve az objektum belső területein és a portaszolgálatnál. Azok a központok, amelyek nem rendelkeznek szabad területtel, ott az épületen belül kell ellátni a feladatainkat.

ÜGYFELEINK MONDTÁK

A Tétény Adler Kft. nagyszerű partner a biztonságtechnika terén. Magasan képzett munkatársaira mindig számíthatok. Kifogástalan munkát végeznek, csak ajánlani tudom őket!

Miller János

Intézményünk védelmére kerestem biztonsági szolgálatot, több céget kipróbáltunk, a végleges döntés az Adler Security Kft-re esett, amit nem bántunk meg. Kiváló szakemberek!

Földes Eszter

CÉGÜNK TÖRTÉNETE

Cégünk 2001-ben alakult Törökbálinton a volt Mechanikai Művek területén, az ipartelepen megszűnt Biztonságteknikai Kft. tapasztalt személyi állományát átvéve. Tevékenységünket és személyi állományunkat is kibővítettük (Hivatásos Rendvédelmi állománnyal).

A Tétény-Adler Kft. az elmúlt évek során dinamikusan fejlődő és bővülő vállalkozássá nőtte ki magát, jelenleg több mint nyolcvan telephely részére végzünk objektumvédelmet. Több ipartelepen portaszolgálatot, járőrszolgálatot, riasztórendszerek felügyeletét, valamint vagyonkezelő cégek energia központjainak védelmét és működési felügyeletét látjuk el. Továbbá közel száz lakóingatlan védelmét látjuk el élőerős őrzéssel.

Cégünk nagy előnye, hogy személy- és vagyonőrségünk jól képzett, amely kibővült a rendvédelmi állomány tagjaival, ennek köszönhetően az általunk védett területeken a bűncselekmények száma nullára csökkent.

Vállalkozásunk szorosan együttműködik az Országos Rendőr Főkapitányság, Pest Vármegyei Rendőr Főkapitányság, illetve a helyi Rendvédelmi szervezetekkel is.

MINŐSÉGPOLITIKA

A szolgáltatás minősége

A Tétény-Adler Kft. tudatosan törekszik  szolgáltatásai minőségének folyamatos javítására, mert a minőségi szolgáltatás jelent biztonságos megoldást.

Céljaink elérése érdekében kiemelten ellenőrizzük dolgozóink munkáját, megfelelve a szerződött partnereink igényeinek.

Minden munkatársunktól elvárjuk, hogy a legjobb tudásával és felelősségével végezze a rábízott feladatokat és így segítse a munkánkat. Minden munkatársunk a saját munkájáért felelős, amelyet a cégvezetés szigorú ellenőrzése követ.

Cégünk mindig törekszik arra, hogy a jogszabályi előírásoknak és a szerződő partnerek elvárásainak megfelelően magas szintű szolgáltatásokat nyújtson.

Vezetésünk minden szinten támogatja és megköveteli a folyamatos és szükséges képzéseket és az önképzést, mert a jelenleg megszaporodott bűnözések visszaszorítása érdekében ez ma már elengedhetetlen követelmény.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Garancia

Minden tevékenységünket garanciával végezzük.

A Tétény-Adler Kft. köteles az őrszolgálat ellátásának hiányosságai által okozott károkért felelni.

Kötelező felelősségbiztosítással rendelkezünk (Generali-Providencia Biztosító Zrt.), illetve kiegészítő biztosítást is kötünk a vállalt felelősség és a mindenkori egyedi igényeknek megfelelően.

A megbízó által elvárt igények és adatok alapján ingyenes biztonsági felmérést végzünk, amely után javaslatot teszünk a maximális-, az optimális- és a minimális biztonságvédelmi elképzelésekre, figyelembe véve a működési terület bűnügyi fertőzöttségét, a helyi sajátosságokat és a feltárt igényeket.

Adler Security Kft.

2045 Törökbálint 152/12 hrsz.

Ügyvezető: Ruzsenszki Péter

Mobil:+36 70 431 8455

Cg.: 13-09-087567

Adószám: 12623237-2-13

E-mail: adler@adlersecurity.hu

Általános adatok

Főtevékenység:

Személy – vagyonbiztonság

Működési engedély száma:

13010-822/1025/0003/2007.Szv.

Kamarai tagság száma:

1301/T/53598/2006

Bankszámlaszám:
Unicredit Bank Hungária Zrt

10918001-00000101-64810005